کودتا در نیجر منافع آمریکا را تهدید می‌کند

به گزارش اشراف- سیده مهدیه قرشی: اگرچه پیامدهای میان مدت کودتای اخیر در نیجر مشخص نشده است، اما نتیجه آن روشن است. کودتا ثبات در غرب آفریقا، منافع آمریکا و فرانسه در این قاره را تهدید می‌کند و فرصت های چین را ارتقا می‌دهد. آفریقایی‌ها به دلیل بروز چنین شرایطی رنج خواهند برد و بعید … ادامه خواندن کودتا در نیجر منافع آمریکا را تهدید می‌کند